Pozvánka od Aleše Hodouše na Historic Kokořínsko 2012

08.04.2012 09:43

 

Historic Kokořínsko 2012

 

Akce: Jízda pravidelnosti historických automobilů

Termín: 24.- 25. února 2012

 

Místo konání: Lobeč

Pořadatel: ASK Praha, Plzeňská 215/b, Praha 5

Kontaktwww.askpraha.cz

ask@centrum.cz

Telefon:  Aleš Hodouš   606 945 182

 

 

Automobily

Historic Kokořínsko 2012 je jízda pravidelnosti historických osobních automobilů vyrobených do roku 1985. Automobily mladších ročníků se mohou přihlásit jen po dohodě s pořadatelem.

Všechny automobily musí mít platnou SPZ, zelenou kartu, technickou prohlídku a splňovat všechny podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Doporučujeme zimní výbavu, zimní pneu, sněhové řetězy, lopatu a teplé oblečení.

Soutěžící

Řidič musí být starší 18 let a vlastnit platné řidičské oprávnění. Výměna řidiče i spolujezdce je během soutěže možná kdykoliv.

Trať

Trať bude rozdělena do tří etap s celkovou délkou cca 300 kilometrů. Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích II. a III.třídy.

Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky  při přejímce. Počet přihlášek je omezen na 50 automobilů.

Na celou trať bude stanoven jízdní průměr do 40 km/h. V každé etapě budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti s jízdním průměrem do 40 km/h a tajné průjezdní kontroly. (Jízdní průměr může být dle okolností ještě upraven dle klimatických podmínek)

Celá soutěž se jede za normálního silničního provozu a účastníci jsou povinni řádně dodržovat dopravní předpisy. dle vyhlášky silničního zákona. Hrubé porušení nebo překročení jízdního průměru o 10 km/h bude znamenat vyloučení ze soutěže.

Časový harmonogram

Centrum soutěže bude Dvůr Lobeč.

Pátek 24. února

Přejímka

Lobeč: 14.00 - 16.00 h

Rozprava:

Lobeč: 17.00 h

Start I etapy Lobeč: 17.30 h (může být upraven)

Cíl I. etapy Lobeč: 20.00 h


Sobota 25. února

Start II. Etapy Lobeč: 9.00 h

Cíl II. Etapy Lobeč: cca 17.00 h

Večeře a vyhlášení výsledků: cca 18.00 h

Vklad

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku včetně kopie dokladu o zaplacení vkladu je třeba odeslat nejpozději do 31. ledna 2012.

Vklad poukazuje na  č.účtu :  518458083/0800

var.symbol:  registrační značka vozu (SPZ nebo jménío řidiče)

Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací!!! Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě, že do 31. ledna 2012 neobdrží přihlášky minimálně od 35 posádek. V tomto  případě bude vklad vrácen.

Vklad na 1 automobil a 2 osoby činí 1900 Kč a zahrnuje mj. večeře pro dvě osoby v pátek, v sobotu a občerstvení v sobotu, itinerář, startovní čísla, logo soutěže. po obdržení vkladu bude posádka zařazena na stratovní listinu-zároveň to bude potvrzení přijetí přihlášky.

Všeobecné ustanovení

Všichni účastníci se soutěže zúčastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, způsobené posádkou třetí osobě. Soutěž se jede za běžného silničního provozu a dodržování předpisů.

 

 

Aleš Hodouš