Pozor na své peníze

06.02.2013 19:09

článek z www.automuzeum.cz

Na sklonku loňského roku mi jeden známý vyprávěl, jak na burze v Chotusicích v nestřeženém okamžiku přišel během pár vteřin o našetřených 90.000,- Kč, které měl připravené na domluvený závodní motocykl, pro který si tam jel.

Vyprávěl mi, jak mu neznámá osoba v tlačenici okolo nějakého stánku rozřízla zřejmě žiletkou kapsu kalhot a během momentu mu zmizela peněženka i celý její obsah. Bylo to provedeno tak bravurně a nenápadně, že nic necítil a všiml si toho až v momentě, kdy chtěl platit onen domluvený motocykl a z hrůzou zjistil, že peněženka je pryč. Nepomohlo mu ani okamžité ohlášení této skutečnosti Policii, neboť prý podobné případy se stále více množí. Zloději se ukradených poněženek a dokumentů ihned zbaví a i cizí papírové peníze jsou anonymní. Policie je v tomto bezmocná.

O narůstajících případech takovýchto krádeží jsem se přesvědčil první sobotu v únoru na veteránské burze ve Zloníně. Během dopoledne se u našeho stánku "Konrad", kde prodáváme motoristickou literaturu, zastavilo několik rozčarovaných přátel, kteří nám ukazovali rozříznuté kapsy kalhoty, kde původně měli peníze a nyní jen velkou díru. Další lídé mne na podobnou zkušennost upozornili hned v pondělí mailem s prosbou, abych všechny veteránisty co nejdříve a dostatečně varoval. A to také nyní činím.

Velká část krádeží peněz proběhla vždy v nějakém chumlu u stánků se zajímavým zbožím, kdy většina lidí strácí vlastní osražitost a věnuje se diskuzi či smlouvání o nějakých dílech a podobně. Téměř vždy se jednalo o proříznuté kapsy kalhot "takzvaných kapsáčů", kde jsou kapsy našity vně a je zřejmý jejich "naditý" obsah. Našel se ale i člověk, který měl proříznutou kapsu bundy přímo vpředu na prsou aniž o tom věděl a upozornil jej na to až další kolega. Bohužel již pozdě. Peníze byly také fuč.

Apeluji proto na všechny koupěchtivé veteránisty, dávejte si na dalších letošních burzách veliký pozor na své nadité peněženky, neboť jak je vidět, tak v poslední době se na ně těší nejen mnozí obchodníci s různými díly na veterány, ale především velice šikovní zloději, kteří právě na takovýchto akcích mají v poslední době neuvěřitelné žně.

Nedávejte příležitost hajzlům, kteří si peníze neumějí vydělat poctivou prací !!!